מאמרי אמונת עיתך - עלון מס' 3

לתוכן הגיליון

אדר- ניסן תשנ"ה

  

מהנעשה והנשמע במכון התורה והארץ

במכון

*  נסתיימה הכנת התשתית לבנין הקבע של המכון, בגודל של 860 מ"ר. סיום הבניה מתוכנן לעוד חצי שנה.

*  ביום שני, ט"ו בשבט תשנ"ה, התקיים בבית הכנסת "ישורון" בירושלים - יום העיון הארצי ליישום ההלכה בחקלאות המודרנית. השתתף ציבור מגוון שהגיע ל­-350 איש. השנה עסק יום העיון בכמה נושאים במצוות התלויות בארץ ובדיני החרקים במזון.

* צוות המחקר התורני קיים מספר סיורים במפעלי מזון, כדי לעמוד על סדרי הכשרות בהפרשת תרו"מ ובבדיקת החרקים.

*לאחר הפסקה של חדשיים, מתחדשת הקלטת השיעורים במערכת ה"נּחייג ונשמע". השיעורים עוסקים ב"כשרות המזון בתוצרת חקלאית". ניתן לחייג ולשמוע בשני מוקדים: ברחובות - 08-943770, ובבני ברק -03-5782770.

 

המחלקה המדעית

*נערך סיכום של המחקר המדעי בנושא "גידול ירקות עלים במצע מנותק". בין הדברים שנחקרו: השפעת איכות השתילים על היבול, השוואת סוגי דשנים שונים על היבול, התמודדות עם החום בחממה בימות הקיץ ועוד.

*מערכת הפיקוד של חממת המחקר, שחובלה ע"י פורעים ערבים לפני כחדשיים - שוקמה, וחודש המחקר החקלאי בגידול ירקות עלים ללא חרקים. הנושאים הנחקרים עתה: התאמת זנים חדשים של חסה ושיטות הזנה חדשות בירקות עלים.

*המעבדה לבדיקת חרקים - הורחבה. לצוות המחקר הצטרפו עוד שתי לבורנטיות. ונפתחה מעבדה נוספת, לבדיקת קטניות. תוצאות הבדיקות מסוכמות מידי חודש ונשלחות לכל ועדי הכשרות.

 

המדרשה

*ביום חמישי, כ"ו בטבת תשנ"ה, התקיים בקרית החינוך במעלות - יום עיון איזורי בנושא: "המצוות התלויות בארץ במערכת הכשרות". השתתתף ציבור מגוון של כ­-80 איש. התכנית כללה שיעורים בהלכות תרומות ומעשרות, ערלה וחרקים במזון.

*בט"ו בשבט נערך יום עיון ארצי לבנות השירות הלאומי בשיתוף מדרשת הדרום. ההשתלמות נערכה בגן המצוות, בנושא: "ט"ו בשבט והמצוות התלויות בארץ".

*בגן המצוות בכפר דרום התקיימו סיורים לימודיים לקבוצות מישיבת ירושלים לצעירים, ישיבת נחלים, גימלאים מאיזור המרכז ועולים חדשים מרוסיה.

*בחדשים טבת ושבט עברה התערוכה בנושא: "כשרות המזון" בבתי ספר יסודיים במקומות שונים בארץ. (ביניהם: ירושלים, ראשון לציון, רחובות, נחם, כפר הרא"ה, קרית ארבע וחיפה). בחלק מהמקומות התקיימה במסגרת זו גם פעילות להורים.

*הרצאות לתלמידי תיכון התקיימו בישיבות תיכוניות (נחלים, אור עציון, כפר גנים ומעלות), באולפנות (סגולה ומירון) ובתיכונים דתיים ("ג'ינוגלי "ו"חורב").

*הרצאות למבוגרים התקיימו במקומות שונים בארץ.

*המדרשה יוזמת ימי עיון איזוריים ומגזריים בנושאי המצוות התלויות בארץ וכשרות המזון. במסגרת זו יתקיימו בקרוב ימי עיון באשדוד ובמרכז השומרון.