שאלונים עתיקים במחשבת ישראלמיקוד הלמידה במחשבת ישראל - קיץ תשס"ו (לבי"ס דתי)
תוכנית הלימודים במחשבת ישראל בביה"ס הממ"ד (8 פרקים)
שאלוני בחינות בגרות במחשבת ישראל ממ"ד ופתרונותיהן