חומרי למידה בתלמוד ותושב"עמיקוד הלמידה בתורה שבע"פ - חורף תשס"ז (לבי"ס דתי)
תוכניות לימודים בתושב"ע, דינים ותפילה
מבחנים, שאלות לעיון וללימוד
תדריך למבחנים הארציים במשנה וגמרא
ספרי לימוד בתושב"ע - טקסט מלא של הספרים
מדריכים למורה להוראת ספרי הלימוד בתושב"ע
רשימת ספרי לימוד בתושב"ע וביבליוגרפיה מוארת