תולדות בחינות הבגרות בתולדות ישראלמיקוד הלמידה בהיסטוריה (תולדות עם ישראל) - חורף תשס"ז (לבי"ס דתי)
מיקוד הלמידה באזרחות (ידיעת העם והמדינה) - חורף תשס"ז (לבי"ס דתי)
מידע על תוכנית הלימודים ומבנה המבחנים בהיסטוריה ממ"ד
מתוך חוזרי מפמ"ר תשס"ג - תשס"ד - תשס"ה (פורמט word)
הוראת ההיסטוריה ואמונת חכמים - ד"ר מרדכי ברויאר
השלמות לתכנית הלימודים בתולדות עם ישראל, יחידה י' מתכונת חדשה
תולדות ישראל - עמוד השער (עשרות מאמרים, מבחנים והפניות לאתרים נוספים)
אזרחות - עמוד השער (עשרות מאמרים ומבחנים)
שאלוני בחינות בגרות בתולדות עם ישראל ממ"ד ופתרונותיהן
שאלוני בחינות בגרות בידיעת העם והמדינה ממ"ד ופתרונותיהן