ספר חדש באתר: פירוש אלשיך למקרא. מעוצב ומחולק לסעיפים.

הרישום לקורסי דעת - סמסטר א' תשע"ט פתוח.

יצא לאור גיליון 15 של כתב העת לימודים - לשנת תשע"ט
54 מחקרים על השואה מאת המכון לחקר השואה ע"ש איבשיץ