הטעמים השיטתיים לרעיון בחירת <BR> עם ישראל בספר הכוזרי / יוחנן סילמן