ד' אמות של הלכה - במחיצת כתביו של רב קהילה בתקופת השואה / אסתר פרבשטיין