ספרים בנושא הלכה בספריה הוירטואלית

כללי
שיעורים בהלכה בישיבת הר עציון
לוח דינים ומנהגים, בהוצאת היכל שלמה ירושלים
מנהגי עדות ישראל - מיון לפי עדות ולפי נושאים
שולחן ערוך אורח חיים מעובד בידי צבי ויסמן
מפתח מאמרים הלכתיים / הרב מאיר וונדר (כ-1700 מאמרים)
דיני צבא ומלחמה / הרב ש' מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג (23 פרקים)
קשרי מלחמה / הרב איל משה קרים (כ- 300 פרקים)
ברכת אברהם / רבי אברהם בן הרמב"ם
דפי עבודה, מבחנים ועוד בפורמט word
תשובות הרמב"ם / רבי משה בן מימון
השפעת ספר הזוהר על ההלכה / בנימין לאו (pdf)

תרי"ג מצוות
ספר המצוות לרמב"ם
מצוות השם - מניין המצוות ומראי מקומות בספרות ההלכה / ברוך הלפרין
ההבדלים בין מניני המצוות של רס"ג / איתי אליצור
"החדש הזה לכם ראש חדשים" - כפתיחה לתרי"ג מצוות / צבי וינברגר
יחסו של הרלב"ג לדרכו של הרמב"םבמניין המצוות / הרב ברוך ברנר
יראים / ר' אליעזר ממיץ
שירה לחיים / חיים פערלמוטטער
שירי מצוות / יונתן אייבשיץ

שעורי המצוות
מחשבון למידות האורך של חז"ל
מחשבון למידות הנפח של חז"ל
מחשבון למשקלות של חז"ל
מדות ושיעורי תורה בפירוש המשנה לרמב"ם / דרור פיקסלר
שעורי המצוות - ע"פ הוראת רבנו הגדול החזון איש זצוקללה"ה
שעורי המצוות - מפתח התורה והמצוות / הרב חיים נאה
טבלת השוואה למידות בהלכה / קש"ע הוצאת הרב שבתי פרנקל
בירור שיעור כזית מצה / יהושע בן מאיר
כמה זיתים יש ב"כזית"? / חיים נבון
ערך מילין - אנציקלופדיה למטבעות משקלות ומידות בספרות התלמודית / חיים יעקב שעפטיל
מידות ומשקלות של תורה / יעקב גרשון ויס
מסורת שאבדה – עיון בפולמוס ה"שיעורים" / מנחם פרידמן (pdf)

מנהגים
מנהגים ודינים ליהודי תימן / רחמים שר-שלום
"מנהגים דק"ק ורנקבורט דמיין" - מכת"י / שלמה מתתיהו לוונטהל
מנהגי עדות ישראל - מיון לפי עדות ולפי נושאים
ספר המנהיג / רבי אברהם בר נתן הירחי
ספר המנהגים / רבי יצחק איזק טירנא

ההלכה והחיים המודרניים
תמורות וגמישות בהלכה / ד"ר זרח ורהפטיג
היחס בין ההלכה והמנהג / הרב ד"ר יצחק זאב כהנא
יחסה של ההלכה לנתונים המדעיים המתחדשים בימינו / עמוס סופר
השתנות הטבעים לעניין איסורים שמקורם נזק גופני / פרופ' אברהם שטינברג
דינא דמלכותא דינא / שמואל שילה
תגובת ההלכה על המודרניזציה / משה שרגא סמט
השיבוט וההלכה / הרב יעקב אריאל
תיכפול/שיבוט בני אדם / פרופ' אברהם שטינברג
שיבוט גנטי - תחרות במעשה ה'? / נחום רקובר
מספרות השו"ת - 29 תשובות בנושאים אקטואליים
דין רודף למחבלים! / הרב נתן צבי פרידמן
על 'שטר מכירה' ומאבק מקצועי בפולין שלפני השואה / פרופ' מרדכי ברויאר
על "היתר עיסקא" בימינו / אברהם קורמן
על ריבית והיתר עיסקא בימינו / יעקב שטרן
הלכה והיסטוריה / אפרים אלימלך אורבך
הממד ההיסטורי וההלכה / אליעזר גולדמן
תולדות ההלכה והחיים המודרניים / יצחק איזק ואלכסנדר קליין
סוגיות במדע, טכנולוגיה והלכה (מתוך אתר אורט)
טיפול פסיכולוגי: פיקוח נפש, איסור רכילות ומצוות כיבוד הורים / הרב יצחק זילברשטין
לשאלת תפישתה הכלכלית של התורה / חיים נבון
זכויות יוצרים בהלכה / חיים נבון
תוקפם ההלכתי של חוקי המדינה / חיים נבון
הקיבוץ בהלכה - אסופת מאמרים / הרב רפאל אויערבך, הרב שמעון וייזר, שמואל עמנואל
ההלכה - עולם הנורמה היהודי / יעקב בלידשטיין (pdf)
ההלכתיות – דיוקן תיאולוגי היסטורי / שלום רוזנברג (pdf)
מסע בארון הספרים ההלכתי: גלגולי מצוות "חדש" / הרב בנימין לאו (pdf)
אידיאולוגיה ופסיקת הלכה: הרב קוק כפוסק / חגי בן ארצי (pdf)
מסורת שאבדה – עיון בפולמוס ה"שיעורים" / מנחם פרידמן (pdf)

כשרות
כשרות הבית / הרב שלמה מן ההר (11 פרקים)
הכשרות במקרא / עמוס חכם
כשרות בתרופות ודיני כשרות לחולה / פרופ' אברהם שטינברג
דיונים הלכתיים סביב "גזירת השחיטה" בגרמניה הנאצית / שרה קפלן
עדכוני כשרות שפורסמו ע"י המחלקה לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות ברבנות הראשית
דין מחלל שבת בפרהסיא בזמן הזה / הרב הגאון שלמה גורן
הבדלים וחילוקי דעות בהלכות כשרות במרוצת הדורות / שמואל חגי
השמירה על הכשרות בימי הבית השני / ברוך קנאל
כשרות הברברי והמולרד / ד"ר זהר עמר וד"ר ארי זיבוטפסקי
פרויקט שימור מסורת בע"ח הטהורים / ד"ר זהר עמר וד"ר ארי זיבוטפסקי
סקירה על דיני בשר בחלב / ברכיהו שנטל - [עברית ואנגלית]
השחיטה / ישראל מאיר לוינגר

בין אדם לחברו
הצלת נפשות בספק סכנה / הרב שלום אופן
הסגת גבול וטובת הצבור בהלכה / ד"ר שילם ורהפטיג
ערכאות של גויים בימי הגאונים / חיים זאב הירשברג
האם מותר לגנוב או לגזול ממון גויים / הרב כרמיאל כהן
תחרות מסחרית בהלכה / שמואל גלברד
העבודה באספקלרית חז"ל / ד"ר אברהם ארזי
תנאי העבודה של הפועל לפי ההלכה / ד"ר יוסף היינימן
זכות השביתה בהלכה / אושינסקי + 3 תגובות - המעיין תשס"ג
לשאלת היחסים בין העובדים והמעבידים / הרב ש .ישראלי
חייב אדם לכבד את חמיו / שמואל הרץ
מסירת יחיד כדי להציל את הרבים / שמואל שילה

חידוש מצוות התכלת
הגילוי מחדש של חלזון התכלת בימינו / ד"ר ישראל הכהן זיידרמן
תכלת מסופקת - דינה בציצית / הרב יעקב אפשטיין
זיהוי ארגמון קהה קוצים כתכלת מקורית / הרב יעקב אפשטיין
על חידוש מצוות התכלת / ד"ר דניאל לוי
בעניין חידוש מצוות התכלת / אליהו טבגר

רפואה והלכה

מעמד האישה בהלכה

דיני שמיטה - מקורות והרחבות